Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Inschrijfvoorwaarden Studio Oranjeoord

Aanmeldingen

Na aanmelding of opdracht voor een training, workshop of coaching ontvang je per e-mail binnen een week een bevestiging. Hiermee is de inschrijving definitief.

Voor de Opleiding Leren Stemacteren word je na aanmelding gebeld voor een korte telefonische intake. Dit is kosteloos. Als wij vinden dat jouw stem voldoet aan onze criteria spreken wij samen af wanneer je kunt starten met de opleiding. Wij bevestigen de gemaakte afspraken per e-mail. Je inschrijving is nu definitief.

Het volgen van de opleiding Leren Stemacteren biedt geen garantie op werk als stemacteur maar vergroot zeker je kansen.

Kosten

De kosten van de open trainingen en workshops staan vermeld op de website. Bij andere trainingen, workshops en coaching verstrekken we op aanvraag een prijsopgaaf. Al onze trainingen, workshops en coachings zijn belast met 21% BTW.

De kosten zijn inclusief gebruik studio-ruimte/apparatuur, koffie/thee en lesmateriaal. Voor de opleiding Leren Stemacteren en de Master Stemacteren Next Level ontvang je ook een demo en showreel. Voor Leren Stemacteren krijg je tevens professionele foto’s. 

Wij zijn gerechtigd de foto's van de shoot en ook foto's in de lessen op onze site en social media te plaatsen.

Betaling

De factuur ontvang je binnen een week na inschrijven en/of opdracht. Het factuurbedrag dient binnen 2 weken te zijn overgemaakt.

Bij Leren Stemacteren en de Master Stemacteren Next Level kun je ook in 2 termijnen betalen. Hiervoor vragen wij geen extra administratiekosten. Bij betaling in termijnen blijf je ons wel het hele bedrag verschuldigd. Ook als je onverhoopt besluit voortijdig te stoppen met de opleiding.

Bij niet tijdige betaling ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Naast wettelijke rente ben je in dat geval ook de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, onverminderd het recht van Studio Oranjeoord om de door haar daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen. In het geval niet of niet tijdige betaling is Studio Oranjeoord gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de eventuele schade uit hoofde van deze ontbinding op je te verhalen.

Annulering

Je hebt het recht deelname aan een training, workshop, clinic of coaching uitsluitend schriftelijk, dan wel per e-mail te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

  • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang brengen wij € 150,- excl. btw aan administratiekosten in rekening.
  • Bij annulering van 8 tot 4 weken voor aanvang brengen wij 50% van de totale kosten in rekening.
  • Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang rekenen wij de volledige deelnamekosten.

Annulering door Studio Oranjeoord

Studio Oranjeoord heeft het recht een trainingsbijeenkomst, workshop of coachingssessie te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan Studio Oranjeoord betaalde bedrag. Studio Oranjeoord is te allen tijde gerechtigd de datum, het tijdstip, tijden en de locatie van een training te wijzigen.

Intellectueel eigendom

Alle van of namens Studio Oranjeoord in het kader van de training verkregen informatie en materiaal zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of zijn organisatie. Het is niet toegestaan verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Vertrouwelijkheid

Studio Oranjeoord zal met voor de training en coaching verstrekte of ter kennis genomen informatie over personen of organisaties zorgvuldig en discreet omgaan.

Klachten

Indien de inhoud of het verloop van de trainingen niet voldoet aan je verwachtingen verzoeken wij je zo spoedig mogelijk contact met Studio Oranjeoord op te nemen en hier melding van te maken zodat er samen naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Studio Oranjeoord is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 51 17 02 72.